W dniu 16 października odbyło się 10 Forum Rozwoju Mazowsza, podczas którego promowaliśmy nasze innowacyjne rozwiązania. W trakcie wydarzenia prowadzone były intensywne dyskusje nad możliwościami rozwoju naszego regionu. Zauważony został potencjał małych firm, takich jak MaterialsCare, które wpływają stymulująco nie tylko na gospodarkę, ale i stan szkolnictwa wyższego.