W dniach 23-25 kwietnia 2018 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej odbyła się 7. edycja European Young Engineers Conference. Organiatorzy konferencji zachęcają młodych inżynierów prowadzących prace naukowe na zaprezentowanie wyników swoich badań.

Podczas konferencji mgr inż. Agnieszka Chmielewska, będąca specjalistą ds. projektowania 3D w MaterialsCare, wygłosiła dwa wykłady i zaprezentowała jeden poster („Post processing and biological evaluation of the titanium implants fabricated by Selective Laser Melting”, Modeling of the patient-specific cutting guides and surgical instruments”). Na prezentacji zostały przedstawione wyniki badań uzyskane podczas projektu iTE finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.