W dniach 23-25 kwietnia 2018 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej odbyła się 7. edycja European Young Engineers Conference. Konferencja pozwala młodym inżynierom prowadzącym prace naukowe na zaprezentowanie wyników swoich badań.

Podczas konferencji mgr inż. Agnieszka Chmielewska, będąca specjalistą ds. projektowania 3D w MaterialsCare, wygłosiła dwa wykłady i zaprezentowała jeden poster. („Post processing and biological evaluation of the titanium implants fabricated by Selective Laser Melting”, „Modeling of the patient-specific cutting guides and surgical instruments”). Przedstawione wyniki badań zostały wypracowane podczas projektu iTE finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.