Pragniemy poinformować, iż w czerwcu tego roku na łamach czasopisma Applied Sciences opublikowany został artykuł dotyczący porównania laserowych i elektronowych metod druku 3D materiałów metalicznych. Współautorem artykułu jest prezes MaterialsCare, mgr inż. Bartłomiej Wysocki.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu:
„Laser and Electron Beam Additive Manufacturing Methods of Fabricating Titanium Bone Implants”.