Pragniemy poinformować o opublikowaniu artykułu naukowego pt. Druk 3D implantów na wymiar metodami FDM oraz SLM autorstwa członków naszego zespołu (Bartłomiej Wysocki, Agnieszka Chmielewska, Karol Szlązak) w dwumiesięczniku Tworzywa Sztuczne w Przemyśle (nr 3/2017).

Artykuł przedstawia procedurę tworzenia modelu 3D implantu oraz stosowane przez nas metody drukowania 3D implantów – technologię selektywnego stapiania laserem (ang. Selective Laser Melting – SLM) oraz technologię osadzania topionego materiału (ang. Fused Deposition Modelling – FDM).