Pragniemy poinformować o publikacji artykułu naukowego pt. „Investigation of the relationship between morphology and permeability for open-cell foams using virtual materials testing” na łamach czasopisma Materials and Design. Jego współautorem jest Bartłomiej Wysocki, prezes zarządu MaterialsCare.

Twórcy artykułu badali wpływ morfologii otwartych struktur piankowych na ich właściwości funkcjonalne (przepuszczalność). Wykorzystano do tego procedurę wirtualnego testowania materiałów, a następnie przeprowadzono walidację uzyskanych wyników symulacji poprzez wydrukowanie trzech spośród wygenerowanych struktur przy użyciu selektywnego stapiania laserowego (Selective Laser Melting, SLM) i przeprowadzenie na nich eksperymentów.

Badania te zostaną wykorzystane przez spółkę do projektowania implantów metalicznych nowej generacji cechujących się znacznie wyższym podobieństwem do tkanki kostnej niż stosowane dotychczas rozwiązania.