Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Bartłomieja Wysockiego pt. Microstructure and mechanical properties investigation of CP titanium processed by selective laser melting (SLM) opublikowanego w renomowanym angielskojęzycznym czasopiśmie Journal of Materials Processing Technology (Volume 241, March 2017). Artykuł przedstawia możliwość umocnienia czystego tytanu (Grade 1) tlenem w procesie SLM. W artykule tym zbadano również właściwości mechaniczne oraz mikrostrukturę drukowanych elementów zarówno w płaszczyźnie równoległej do platformy roboczej (XY), jak i w płaszczyźnie wzrostu elementu (XZ). Uzyskane wyniki sugerują możliwość zastąpienia w medycynie stopu Ti-6Al-4V czystym tytanem drukowanym 3D bez znacznej utraty właściwości mechanicznych.