W dniu 17 kwietnia 2018 w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się VII Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) pod nazwą „CePT – Platformą Rozwoju Innowacyjnej Biomedycyny 2018”. W wydarzeniu wzięło udział wielu naukowców ze świata medycyny i nauk pokrewnych, między innymi  dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, profesor Politechniki Warszawskiej, będący ekspertem w modelowaniu, wytwarzaniu i charakteryzowaniu materiałów wykorzystywanych w inżynierii tkankowej oraz w produkcji implantów.

Konferencja skupiała się na rozpatrywaniu możliwościach usprawnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami oraz na rozwoju innowacyjności Polski w obszarze biomedycyny.
Jednym z prelegentów podczas konferencji był prezes MaterialsCare mgr inż. Bartłomiej Wysocki. Tematem jego prezentacji był Druk 3D implantów weterynaryjnych i instrumentarium medycznego.

Konferencja została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Na zdjęciach: Prezes MaterialsCare Bartłomiej Wysocki w trakcie prezentacji pt. „Druk 3D implantów weterynaryjnych i instrumentarium medycznego” (u góry).

Dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW, prezentujący wykład pt. „Bioodtwarzanie modeli tkanek” (u dołu).