Artykuły naukowe w czasopiśmie „Mechanik”

Sty 8, 2017

0

Artykuły naukowe w czasopiśmie „Mechanik”

Aktywny udział w II Krajowej Konferencji Naukowej „Szybkie Prototypowanie: Modelowanie – Wytwarzanie – Pomiary” we wrześniu 2016 w Pruszkowie pozwolił na publikację wyników badań członków MaterialsCare w czasopiśmie „Mechanik”.

Więcej informacji o udziale MaterialsCare w konferencji znajdą Państwo tutaj.

Publikacje w postaci artykułów naukowych można znaleźć w styczniowym wydaniu czasopisma. Zawierają one wyniki uzyskane dzięki współpracy z Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie.

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią:
– mgr inż. Bartłomiej Wysocki, inż. Agata Supeł, „Ocena bioaktywności in-vitro warstw tytanowych wytwarzanych techniką LENS na implantach„,
– inż. Łukasz Żrodowski, mgr inż. Bartłomiej Wysocki, „Wytwarzanie przyrostowe stopów amorficznych metodą selektywnego stapiania laserowego„.