Nagrody

    Home / Aktualności / Nagrody

Nagrody:

Best Poster Award na DDMC 2016 w Berlinie

Plakat „Novel Scanning Strategy For Fabrication Metallic Glasses by Selective Laser Melting” zaprezentowany przez mgr. inż. Bartłomieja Wysockiego oraz inż. Łukasza Żrodowskiego otrzymał nagrodę Best Poster Award.

Link do informacji
Informacja na stronie konferencji


Nagroda dla Bio-Implantu w konkursie „Siła promocji – siła projektu”

Politechnika Warszawska otrzymała pierwsze miejsce za projekt „Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych” (działanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych).

Link do informacji


Bioimplant trzeci w konkursie „Polski Wynalazek 2014”

Organizatorem konkursu było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Telewizja Polska. Celem konkursu było zaprezentowanie kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań z potencjałem ekonomicznym.

Prezentacja projektu Bioimplant
Opis projektu


Złoty medal dla Bio-Implantu

Projekt Bio-Implant otrzymał złoty medal oraz medal Ministerstwa Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Francji na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepin, które odbyły się w Paryżu w terminie 30.04-11.05 2014 r.

113 Międzynarodowe Targi Wynalazczości zostały zorganizowane pod patronatem Prezydenta Francji. Prezentowane wynalazki oceniane były pod względem nowatorstwa, poziomu techniki i technologii, zapotrzebowania społecznego, możliwości wdrażania i sprzedaży.

Link do informacji na stronie Politechniki Warszawskiej


Zespół Bio-Implant nagrodzony Luminatus 2015

13 kwietnia 2015 r. zespół z Politechniki Warszawskiej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odebrał nagrodę Luminatus 2015.

Nagroda przyznawana jest przez Bloomberg Businessweek Polska dla najbardziej innowacyjnych projektów zrealizowanych w Polsce. W kategorii zespół badawczy laureatem została ekipa naukowców pracująca pod kierownictwem prof. nzw. dr. hab. inż. Wojciecha Święszkowskiego, który w imieniu całego zespołu podziękował za dostrzeżenie przez kapitułę roli, jaką odgrywa współpraca technologii i medycyny w walce z zagrożeniami zdrowia i życia ludzkiego. Nominującym zespół było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Link do informacji na stronie Politechniki Warszawskiej