O nas

    Home / O nas

Spółka MaterialsCare sp. z o.o.

MaterialsCare jest spółką typu spin-off powstałą przy Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (WIM PW).

Spółka MaterialsCare bazuje na kadrach i doświadczeniu Biogrupy z WIM PW. Wspólnicy posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie: biomateriałów, toksyczności materiałów, druku 3D, inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej.

Naukowcy z Biogrupy są pionierami i liderami w dziedzinie druku 3D rusztowań (skafoldów) co potwierdzają liczne nagrody oraz doniesienia prasowe i telewizyjne.

Doświadczenie i know-how było zdobywane podczas realizacji licznych projektów badawczych np: Bio-implant czy NewJoint.


Grupą docelową odbiorców spółki MaterialsCare w pierwszym profilu działalności spółki (drukowanie 3D implantów) są gabinety weterynaryjne, a w przyszłości także publiczne szpitale i prywatne kliniki (takie jak CMS), specjalizujące się w rekonstrukcji tkanek u pacjentów onkologicznych i po traumie, ortopedii oraz medycynie kosmetycznej. Zakres działalności dotyczy zarówno implantów metalicznych, polimerowych, jak i hybrydowych.

Branża medyczna nie jest jednak jedynym obszarem działania spółki. Doświadczenie w drukowaniu 3D w metalu pozwala na opracowywanie danych materiałowych pod metaliczne drukarki 3D, oferowanie druku elementów metalicznych na zamówienie oraz liczne rozwiązania dotyczące obróbki poprocesowej wytwarzanych elementów.

MaterialsCare oferuje także wykonywanie profesjonalnych ekspertyz materiałowych oraz licznych badań, w tym analizy mikroskopowe (SEM, FIB, TEM, AFM, mikroskopia świetlna, mikroskopia konfokalna), termiczne (DMA, DSC, TGA), tomograficzne oraz badania komórkowe.