Mar 2, 2016

MaterialsCare nominowane do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016

MaterialsCare zostało nominowane do prestiżowej Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016 w kategorii Innowacje w Medycynie. Do Polskiej Nagrody Innowacyjności nominowane są uczelnie, instytuty, firmy i instytucje, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.