Produkty

    Home / Produkty

  1. Wytwarzanie spersonalizowanych implantów weterynaryjnych na zamówienie, w tym implantów metalicznych, polimerowych jak i hybrydowych.

  2. Druk 3D elementów metalicznych na zamówienie.

  3. Opracowywanie danych materiałowych pod drukarki 3D

  4. Obróbki poprocesowe elementów wytwarzanych technikami przyrostowymi.

  5. Badania struktury i właściwości fizykochemicznych materiałów, ze szczególnym naciskiem na biomateriały dla potrzeb inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej.

  6. Ekspertyzy z zakresu inżynierii materiałowej.

  7. Szkolenia z zakresu: drukowania 3D, biomateriałów, inżynierii tkankowej/medycyny regeneracyjnej.

 


OsteoPetPlug – zestandaryzowane biodegradowalne implanty dla zwierząt.

Implanty mają standardowe wymiary, przeznaczone są do wypełniania ubytków kostnych po trepanacji czaszki u zwierzęcia.
Implanty wyprodukowane metodą druku 3D z materiałów kompozytowych: polimer biodegradowalny + bioceramika.


OsteoPetCare – biodegradowalne implanty na miarę dla zwierząt.

Implanty są tworzone na podstawie obrazowania medycznego dla indywidualnego pacjenta, służą do rekonstrukcji ubytków: kości długich, kręgów i kości twarzoczaszki.
Implanty wyprodukowane metodą druku 3D z materiałów kompozytowych: polimer biodegradowalny + bioceramika.


4-nożny pacjent przed implantacją OsteoPetCare

4-nożny pacjent po implantacji OsteoPetCatCare