Strona główna

    Home / Strona główna

MaterialsCare jest firmą zajmującą się projektowaniem i wytwarzaniem biodegradowalnych oraz długookresowych implantów dla potrzeb leczenia ubytków między innymi tkanki kostnej i chrzęstnej u zwierząt oraz ludzi. Implanty drukowane metodami 3D wytwarzane są z biodegradowalnych polimerów, ceramiki, metali i ich stopów oraz materiałów kompozytowych. Implanty mogą mieć charakter spersonalizowany – drukowane dla potrzeb konkretnego pacjenta (np. na podstawie obrazowania tomograficznego) oraz implantów zestandaryzowanych (leżących na półce).

Kolejną domeną działalności firmy są badania struktury i właściwości fizykochemicznych materiałów, ze szczególnym naciskiem na biomateriały dla potrzeb inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej, a także ekspertyzy tych materiałów. Zgromadzona wiedza pozwala jednocześnie na prowadzenie doradztwa i szkoleń z zakresu: drukowania 3D, biomateriałów oraz inżynierii tkankowej/medycyny regeneracyjnej.

Najświeższe informacje o działalności spółki znajdą Państwo tutaj.