W dniu 1 grudnia 2016 na wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się prezentacja dotycząca komercjalizacji wyników badań projektów badawczo-rozwojowych w ramach spółki MaterialsCare.

Spółkę MaterialsCare reprezentował prezes, mgr inż. Bartłomiej Wysocki.

Prezentacja odbyła się na zaproszenie kierownika Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej, dr hab. inż. Tomasza Czujko, prof. WAT.