w dniu 13 września na konferencji 3D Week w ramach wydarzenia Additive Manufacturing Meets Medicine w Lübeck w Niemczech Bartłomiej Wysocki wygłosił wykład pt. „Hybrid solid-porous titanium scaffolds” gdzie pokazał wyniki kliniczne stosowanej przez Materialscare autorskiej metody oczyszczania drukowanych 3D implantów tytanowych z niestopionych cząstek proszku. Bardzo pozytywny odbiór prezentacji świadczy o zainteresowaniu środowiska naukowego tematem stosowanych przez nas innowacyjnych technologii.