MaterialsCare zostało nominowane do prestiżowej Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016 w kategorii Innowacje w Medycynie.

Do Polskiej Nagrody Innowacyjności nominowane są uczelnie, instytuty, firmy i instytucje, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

Program prowadzi Polska Agencja Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wspólnie z redakcjami Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazety Prawnej oraz Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.