Politechnika Warszawska otrzymała pierwsze miejsce za projekt „Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych” (działanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych).

Link do informacji