Prezes

Mgr inż. Bartłomiej Wysocki

Specjalizuje się w druku 3d metodą selektywnego stapiania laserowego (ang. Selective Laser Melting) implantów z materiałów proszkowych. Twórca licznych zgłoszeń patentowych oraz artykułów naukowych dotyczących poprawy technologii druku 3d w złożu proszku oraz wytwarzania pokryć na rusztowaniach pod hodowlę tkankową.

 

Kontakt:
Email: bartlomiej.wysocki@materialscare.eu
LinkedIn: Kariera zawodowa
ResearchGate: Publikacje naukowe

Specjalista ds. druku 3D

Mgr inż. Karol Szlązak

Zajmuje się rentgenowską mikrotomografią komputerową materiałów metalicznych i polimerowych – obrazowaniem oraz analizą danych. Przygotowuje dane z tomografii komputerowej uzyskane przez lekarzy do modelowania implantów.

 

Kontakt:
Email: karol.szlazak@materialscare.eu

ResearchGate: Publikacje naukowe

Specjalista ds. charakteryzacji materiałowej

Dr Ida Dulińska-Molak

Zajmuje się syntezą i charakteryzacją poliuretanów oraz kompozytowych rusztowań do zastosowania w inżynierii tkankowej kości. Ponadto posiada duże doświadczenie w badaniach mechaniki komórki za pomocą spektroskopii sił.

 

Kontakt:

Email: ida.dulinska@materialscare.eu

LinkedIn: Kariera zawodowa

ResearchGate: Publikacje naukowe

Specjalista ds. projektowania 3D

Mgr inż. Agnieszka Chmielewska

W związku z ukończonymi studiami podyplomowymi z nowoczesnych metod projektowania z zastosowaniem zaawansowanych technik CAD/CAM/CAE jest odpowiedzialna za projekty spersonalizowanych implantów i instrumentarium medycznego. Zajmuje się również opracowaniem parametrów drukowania nadstopów niklu i tytanu, a także analizą mikrostruktury i metodami mikroskopii świetlnej oraz skaningowej.

 

Kontakt:

Email: agnieszka.chmielewska@materialscare.eu

ResearchGate: Publikacje naukowe

Stażysta

Mgr inż. Tomasz Majda

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej. Zajmuje się modelowaniem w programach CAD, charakteryzacją materiałową wydruków polimerowych i metaliczncyh oraz chemicznymi obróbkami poprocesowymi. Na codzień ściśle związany z Instytutem Wyobraźni gdzie prowadzi szkolenia z zakresu druku 3D.

 

Kontakt:

Email: tomasz.majda@materialscare.eu

ResearchGate: Publikacje naukowe

Stażysta

Inż. Łukasz Żrodowski

Wytwarza metodą selektywnego stapiania laserowego silnie nierównowagowe materiały takie jak szkła metaliczne. Bada wpływ strategii skanowania lasera na zawartość fazy amorficznej w przetapianym słaboszklącym się proszku Fe-Si-B-Cr-C. Uczestniczy w opracowywaniu metod obróbki poprocesowej elementów wytwarzanych technologiami druku 3D.

 

Kontakt:

Email: lukasz.zrodowski@materialscare.eu

LinkedIn: Kariera zawodowa

ResearchGate: Publikacje naukowe

Stażystka

Nina Kraszewska

Prowadzi badania komórkowe na nowych materiałach implantacyjnych wytwarzanych metodą druku 3D z metali i polimerów.

 

Kontakt:

Email: nina.kraszewska@materialscare.eu

Stażysta

Maciej Szustecki

Opracowuje parametry procesu selektywnego stapiania laserowego intermetali i stopów żarowytrzymałych głównie z przeznaczeniem pracy w lotnictwie. Zajmuje się skanowaniem 3D modeli oraz tworzeniem ich rekonstrukcji w oprogramowaniu inżynierskim.

 

Kontakt:

Email: maciej.szustecki@materialscare.eu

LinkedIn: Kariera zawodowa

ResearchGate: Publikacje naukowe