Prezes Zarządu

Mgr inż. Paweł Pacek

Oprócz kontaktów z kontrahentami zajmuje się drukiem 3D metali oraz tworzyw sztucznych oraz generowaniem modeli trójwymiarowych na bazie obrazowania medycznego. Na podstawie dokumentacji medycznej, wykorzystując oprogramowania do modelowania CAD, przygotowuje „szyte na miarę” implanty kościozastępcze, odpowiednio dopasowane mocowania oraz szablony chirurgiczne. Interesuje się zastosowaniem druku 3D w różnych gałęziach przemysłu oraz medycynie.

Specjalista ds. transferu technologii

Mgr inż. Paweł Zych

Jest Członkiem Zarządu Spółki Materialscare i głównym specjalistą ds. transferu technologii. Zajmuje się wsparciem przy wdrożeniach nowych technologii, umowach licencyjnych oraz przygotowaniem dokumentacji na potrzeby certyfikacji produktów medycznych. Uzyskał tytuł licencjata i magistra na kierunku Telekomunikacja Politechniki Warszawskiej i posiada dyplom UCSD w dziedzinie finansów. Od 10 lat pracuje również na Politechnice Warszawskiej przybliżając rynkowi innowacje i komercjalizacje jako kierownik projektów związanych z transferem technologii i rozwojem społeczności uniwersyteckiej.

Specjalista ds. druku 3D

inż. Agata Cabaj

Zajmuje się drukiem 3D tworzyw sztucznych w technologiach FDM oraz SLA, projektowaniem szablonów chirurgicznych, implantów dla ludzi oraz implantów weterynaryjnych, ortez i fantomów. Jest absolwentką wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej gdzie zdobyła tytuł inżyniera. Aktualnie piszę pracę magisterską na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Specjalista ds. projektowania 3D

Mgr inż. Agnieszka Chmielewska

W związku z ukończonymi studiami podyplomowymi z nowoczesnych metod projektowania z zastosowaniem zaawansowanych technik CAD/CAM/CAE jest odpowiedzialna za projekty spersonalizowanych implantów i instrumentarium medycznego. Zajmuje się również opracowaniem parametrów drukowania nadstopów niklu i tytanu, a także analizą mikrostruktury i metodami mikroskopii świetlnej oraz skaningowej.

 

ResearchGate: Publikacje naukowe

Konsultacje w obszarze technologii przyrostowych

Dr inż. Bartłomiej Wysocki

Specjalizuje się w technologiach addytywnych metali (SLM/DMLS, EBM, DMD) oraz tworzyw sztucznych (SLA, SLS, FDM). Zajmuje się optymalizacją procesów wytwarzania metodą selektywnego topienia laserowego nowych materiałów metalicznych, przygotowaniem modeli do druku 3D oraz opracowywaniem chemicznych i elektrochemicznych metod obróbek poprocesowych. Twórca patentów, zgłoszeń patentowych oraz artykułów naukowych dotyczących poprawy technologii druku 3D w złożu proszku, konstrukcji nowych implantów stomatologicznych oraz wytwarzania pokryć na rusztowaniach pod hodowlę tkankową. Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Obecnie na stałe związany z Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW.

 

LinkedIn: Kariera zawodowa
ResearchGate: Publikacje naukowe

Konsultacje medyczne

Dr n. med. Maciej Rysz

Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego oraz Oddziału Stomatologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, łączący kompetencje lekarza medycyny i lekarza dentysty. Specjalizuje się w zakresie onkologii głowy i szyi, w leczeniu rekonstrukcyjnym oraz rozpoznawaniu i diagnostyce nowotworów. W obszarze chirurgii szczękowo-twarzowej i rekonstrukcyjnej zajmuje się leczeniem powikłań po zabiegach implantologicznych, planowaniem leczenia i wszczepianiem implantów zębowych, odtwarzaniem ubytków przed wszczepieniem implantów, jak i sterowaną regeneracją tkanek, przeszczepami kości w obrębie jamy ustnej czy lateralizacją nerwu zębodołowego dolnego.