Prezes

Mgr inż. Bartłomiej Wysocki

Specjalizuje się w druku 3d metodą selektywnego stapiania laserowego (ang. Selective Laser Melting) implantów z materiałów proszkowych. Twórca licznych zgłoszeń patentowych oraz artykułów naukowych dotyczących poprawy technologii druku 3d w złożu proszku oraz wytwarzania pokryć na rusztowaniach pod hodowlę tkankową.

 

Kontakt:
Email: bartlomiej.wysocki@materialscare.eu
LinkedIn: Kariera zawodowa
ResearchGate: Publikacje naukowe

Specjalista ds. druku 3D

Mgr inż. Karol Szlązak

Zajmuje się rentgenowską mikrotomografią komputerową materiałów metalicznych i polimerowych – obrazowaniem oraz analizą danych. Przygotowuje dane z tomografii komputerowej uzyskane przez lekarzy do modelowania implantów.

 

Kontakt:
Email: karol.szlazak@materialscare.eu

ResearchGate: Publikacje naukowe

Specjalista ds. charakteryzacji materiałowej

Dr Ida Dulińska-Molak

Zajmuje się syntezą i charakteryzacją poliuretanów oraz kompozytowych rusztowań do zastosowania w inżynierii tkankowej kości. Ponadto posiada duże doświadczenie w badaniach mechaniki komórki za pomocą spektroskopii sił.

 

Kontakt:

Email: ida.dulinska@materialscare.eu

LinkedIn: Kariera zawodowa

ResearchGate: Publikacje naukowe

Specjalista ds. projektowania 3D

Mgr inż. Agnieszka Chmielewska

W związku z ukończonymi studiami podyplomowymi z nowoczesnych metod projektowania z zastosowaniem zaawansowanych technik CAD/CAM/CAE jest odpowiedzialna za projekty spersonalizowanych implantów i instrumentarium medycznego. Zajmuje się również opracowaniem parametrów drukowania nadstopów niklu i tytanu, a także analizą mikrostruktury i metodami mikroskopii świetlnej oraz skaningowej.

 

Kontakt:

Email: agnieszka.chmielewska@materialscare.eu

ResearchGate: Publikacje naukowe

Specjalista ds. druku 3D

Inż. Paweł Pacek

Zajmuje się generowaniem modeli trójwymiarowych na bazie obrazowania medycznego.

Na podstawie dokumentacji medycznej, wykorzystując oprogramowania do modelowania CAD, przygotowuje  „szyte na miarę” implanty kościozastępcze oraz odpowiednio dopasowane mocowania. Interesuje się zastosowaniem druku 3D w różnych gałęziach przemysłu oraz medycynie.

Stażysta - Druk 3D metale

Inż. Łukasz Żrodowski

Wytwarza metodą selektywnego stapiania laserowego silnie nierównowagowe materiały takie jak szkła metaliczne. Bada wpływ strategii skanowania lasera na zawartość fazy amorficznej w przetapianym słaboszklącym się proszku Fe-Si-B-Cr-C. Uczestniczy w opracowywaniu metod obróbki poprocesowej elementów wytwarzanych technologiami druku 3D.

 

Kontakt:

Email: lukasz.zrodowski@materialscare.eu

LinkedIn: Kariera zawodowa

ResearchGate: Publikacje naukowe

Specjalista ds. szkoleń z druku 3D

Mgr inż. Tomasz Majda

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej. Zajmuje się modelowaniem w programach CAD, charakteryzacją materiałową wydruków polimerowych i metaliczncyh oraz chemicznymi obróbkami poprocesowymi. Na codzień ściśle związany z Instytutem Wyobraźni gdzie prowadzi szkolenia z zakresu druku 3D.

 

Kontakt:

Email: tomasz.majda@materialscare.eu

ResearchGate: Publikacje naukowe

Stażystka - Badania komórkowe

Nina Kraszewska

Prowadzi badania komórkowe na nowych materiałach implantacyjnych wytwarzanych metodą druku 3D z metali i polimerów.

 

Kontakt:

Email: nina.kraszewska@materialscare.eu

Stażystka - Obróbki poprocesowe

Inż. Karolina Liżewska

Studentka studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

W MaterialsCare zajmuje się głównie obróbką poprocesową elementów wytworzonych technologią druku 3D oraz prowadzeniem strony WWW spółki.

Stażystka - Obróbki poprocesowe

Inż. Karolina Bogdanowicz

Studentka studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
Zajmuje się obróbką poprocesową elementów wytworzonych technologią druku 3D oraz przygotowaniem próbek do badań metalograficznych.

Stażystka - Charakteryzacja materiałowa

Inż. Anna Czajka

Absolwentka studiów I stopnia na kierunku Technologii Chemicznej, studentka Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się charakteryzacją materiałów polimerowych wytworzonych metodą druku 3D.

Stażystka - Projektowanie 3D

Weronika Soja

Studentka Mechatroniki na Wojskowej Akademii Technicznej.
W MaterialsCare zajmuje się modelowaniem CAD, obróbką danych tomograficznych i projektowaniem implantów. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę z zakresu technologii druku 3D i biodruku 3D.