Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat działalności MaterialsCare opublikowanym na łamach Portalu Przemysłowego.
W artykule przedstawione zostały między innymi dwa z wielu możliwych zastosowań metod druku 3D w medycynie i weterynarii. Przykładem może być stworzony przez nas model implantu fragmentu czaszki psa.
Ponadto podano dwie główne metody druku 3D jakimi posługujemy się przy produkcji implantów oraz materiały, z których korzystamy. Opisano również jeden z naszych głównych celów, to znaczy certyfikacja implantów dla potrzeb leczenia ludzi.

 

Link do informacji na stronie polskiprzemysl.com.pl

 

Na rysunku: Procedura przygotowania implantu na wymiar dla psa chorego onkologicznie. Widok przedni pyska z widocznym guzem (A), widok boczny czaszki z krytycznym ubytkiem kości (B), projekt indywidualnego implantu oraz jego końcowa struktura porowata (C), czaszka wraz z modelem implantu (D)