Fantomy medyczne i modele przedoperacyjne wytwarzane przez MaterialsCare powstają przy użyciu technologii druku 3D jaką jest stereolitografia (SLA). Metoda ta pozwala na dużą dokładność wytwarzanych produktów.
Drukowane elementy projektowane są w oparciu o dane medyczne (tomografia, zdjęcia rtg), dzięki czemu możliwe jest dokładne, anatomicznie poprawne odtworzenie modelu w procesie produkcyjnym. Na podstawie danych pacjentów otrzymanych od lekarzy i lekarzy weterynarii, jesteśmy w stanie przygotować, a następnie wydrukować dokładne modele części ciała zarówno ludzi, jak i zwierząt.
Fantomy medyczne wytwarzane przez MaterialsCare mogą służyć jako pomoc edukacyjna dla studentów medycyny i weterynarii. Nasze modele przedoperacyjne, uwzględniające zmiany chorobowe i dostosowane do indywidualnego przypadku pacjenta, mogą okazać się nieocenioną pomocą dla lekarzy oraz lekarzy weterynarii planujących mniej lub bardziej skomplikowane operacje.