Implanty wytwarzane w technologii druku 3D przez MaterialsCare aktualnie pomagają zwierzętom, u których weterynarze na prośbę właścicieli uzupełniają ubytki powstałe w wyniku urazu lub z powodu konieczności usunięcia raka kości. W zależności od zastosowania MaterialsCare produkuje implanty porowate lub lite, wśród których dodatkowo można wyróżnić implanty długookresowe – metaliczne, pozostające do końca życia pacjenta, oraz implanty krótkookresowe (biodegradowalne) wytwarzane z tworzyw sztucznych, które po spełnieniu swojej funkcji w organizmie ulegają rozpuszczeniu w wyniku metabolizmu, a w ich miejsce powstaje nowa tkanka. Wynikiem naszej ścisłej współpracy z UNIPRESS PAN istnieje możliwość pokrycia naszych wszystkich produktów kościotwórczą ceramiczną powłoką BONE+.


W zależności od Państwa preferencji oraz na podstawie analizy przypadku klinicznego proponujemy wykorzystanie jednej z naszej linii produktów:

1. OsteoPetPlug – zestandaryzowane biodegradowalne implanty dla zwierząt

Implanty mają standardowe wymiary opisane w katalogu. Przeznaczone są do wypełniania ubytków kostnych po trepanacji czaszki, urazach mechanicznych twarzoczaszki lub reskecji kości długich. Implanty wyprodukowane są metodą druku 3D z polimeru biodegradowalnego.

2. OsteoPetCare – implanty na miarę dla zwierząt

Implanty są tworzone przez naszych projektantów na podstawie obrazowania medycznego dla indywidualnego pacjenta. Służą do rekonstrukcji ubytków powstałych w wyniki resekcji kości długich, kości twarzoczaszki lub urazów kręgosłupa. Implanty produkowane są metodą druku 3D z tytanu lub polimeru biodegrowalnego lub w wersji hybrydowej
Naszymi konsultantami naukowymi przy projektowaniu implantów dla zwierząt są: dr n. wet. Igor Bissenik – współwłaściciel Całodobowej Kliniki Weterynaryjnej „Puławska”, który prowadził z sukcesem implantacje skafoldów do psów oraz dr wet. Łukasz Juszkiewicz – współwłaściciel Puławskiego Centrum Weterynaryjnego.W celu lepszej komunikacji zachęcamy do kontaktu przez specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy, w którym możecie Państwo opisać dokładnie przypadek oraz oczekiwania co do wykonania usługi.