Data publikacji: 23.05.2018 r. / Opublikował: Bartłomiej Wysocki

W związku z realizacją projektu STARTEGMED III „Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo” Materialscare zaprasza do składania ofert na wykonanie usług w czerwcu 2018:

  1. Przygotowanie 12 próbek z PEEK wytworzonych technologią FDM do badań odpowiedzi komórkowej
  2. Przegląd rynku materiałów posiadających certyfikat CE do druku 3D – technologia SLS i SLM
  3. Wykonanie testu adhezji komórek osteoblastów na próbkach PEEK wytworzonych technologią FDM
  4. Zaprojektowanie systemu mocowania rusztowania do otaczającej kości – przypadek kliniczny na podstawie danych tomograficznych pacjenta
  5. Modyfikacja chemiczna w mieszaninie kwasów HF/HNO3 6 mikropłytek tytanowych do mocowania implantów twarzoczaszki

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszeń z podaniem w tytule wiadomości numeru referencyjnego (DRUK/DZ/06/2018), w terminie do 31.05.2018 r. do godz. 16:00