Data publikacji: 21.09.2018 r. / Opublikował: Bartłomiej Wysocki

W związku z realizacją projektu STARTEGMED III „Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo” Materialscare zaprasza do składania ofert na wykonanie usług w październiku 2018:

  1. Opracowanie geometrii płyt stabilizacyjnych z PEEK do mocowania implantów pod badania wytrzymałościowe.
  2. Wykonanie rekonstrukcji tomograficznej pacjenta onkologicznego z nowotworem fragmentu szczęki.
  3. Zaprojektowanie typoszeregu spacerów dla pacjentów weterynaryjnych z nowotworami kończyn dolnych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszeń z podaniem w tytule wiadomości numeru referencyjnego (DRUK/DZ/10/2018), w terminie do 28.09.2018 r. do godz. 16:00