W dniach 21-23 września 2016 w Pruszkowie odbyła się II Krajowa Konferencja Naukowa „Szybkie Prototypowanie: Modelowanie – Wytwarzanie – Pomiary”.

Konferencja, której organizatorem była Politechnika Warszawska, obejmowała zagadnienia związane z kształtowaniem przyrostowym jak i inżynierią odwrotną. Prezentacje oraz sesja plakatowa poruszały tematykę zastosowania technologii 3D zarówno w medycynie i weterynarii, jak i w przemyśle lotniczym, samochodowym i maszynowym.

Firmę MaterialsCare reprezentowali:
– prezes mgr. inż. Bartłomiej Wysocki,
– stażyści: Maciej Krasowski, inż. Agata Supeł, inż. Łukasz Żrodowski.

Dzięki aktywnemu udziałowi w konferencji, członkowie MaterialsCare zyskali możliwość publikacji zaprezentowanych prac w czasopiśmie „Mechanik”. Artykuły ukazały się na początku 2017 roku.