W związku z ukończonymi studiami podyplomowymi z nowoczesnych metod projektowania z zastosowaniem zaawansowanych technik CAD/CAM/CAE jest odpowiedzialna za projekty spersonalizowanych implantów i instrumentarium medycznego. Zajmuje się również opracowaniem parametrów drukowania nadstopów niklu i tytanu, a także analizą mikrostruktury i metodami mikroskopii świetlnej oraz skaningowej.

 

ResearchGate: Publikacje naukowe