Oprócz kontaktów z kontrahentami zajmuje się drukiem 3D metali oraz tworzyw sztucznych oraz generowaniem modeli trójwymiarowych na bazie obrazowania medycznego. Na podstawie dokumentacji medycznej, wykorzystując oprogramowania do modelowania CAD, przygotowuje „szyte na miarę” implanty kościozastępcze, odpowiednio dopasowane mocowania oraz szablony chirurgiczne. Interesuje się zastosowaniem druku 3D w różnych gałęziach przemysłu oraz medycynie.