13 kwietnia 2015 r. zespół z Politechniki Warszawskiej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odebrał nagrodę Luminatus 2015.

Nagroda przyznawana jest przez Bloomberg Businessweek Polska dla najbardziej innowacyjnych projektów zrealizowanych w Polsce. W kategorii zespół badawczy laureatem została ekipa naukowców pracująca pod kierownictwem prof. nzw. dr. hab. inż. Wojciecha Święszkowskiego, który w imieniu całego zespołu podziękował za dostrzeżenie przez kapitułę roli, jaką odgrywa współpraca technologii i medycyny w walce z zagrożeniami zdrowia i życia ludzkiego. Nominującym zespół było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Link do informacji na stronie Politechniki Warszawskiej