Projekt Bio-Implant otrzymał złoty medal oraz medal Ministerstwa Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Francji na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepin, które odbyły się w Paryżu w terminie 30.04-11.05 2014 r.

113 Międzynarodowe Targi Wynalazczości zostały zorganizowane pod patronatem Prezydenta Francji. Prezentowane wynalazki oceniane były pod względem nowatorstwa, poziomu techniki i technologii, zapotrzebowania społecznego, możliwości wdrażania i sprzedaży.

Link do informacji na stronie Politechniki Warszawskiej