W dniu 26 listopada 2016 odbył się projekt HAKATON: Obywatele w medycynie, zorganizowany przez Centrum Nauki Kopernik i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Przed uczestnikami postawiono problem z dziedziny medycyny, który wymagał kreatywnego rozwiązania.

Tym razem inżynierowie i lekarze musieli zaproponować metodę usprawnienia procedury medycznej stosowanej przez chirurgów płodowych ratujących życie dzieci z przepukliną przeponową w okresie płodowym.

Zwycięski projekt – FetoInduktor, zawór oparty na specjalnym kompozycie – ma szansę na stworzenie, wdrożenie oraz rozpowszechnienie na całym świecie, jako rozwiązanie innowacyjne, w pełni bezpieczne, a przy tym proste. Więcej informacji o wynalazku znajduje się na stronie wydarzenia.

W skład zwycięskiego zespołu wchodzi członek zespołu MaterialsCare, mgr inż. Bartłomiej Wysocki, oraz pozostali wynalazcy: mgr inż. Adrian Chlanda (PW), Karolina Chełchowska (WUM), inż. Karol Czechowicz (PW), lek. Bartosz Godek (WUM), dr inż. Marcin Heljak (PW), oraz lek. Agnieszka Ruta (WUM).

Na zdjęciu: 26.11.2016 Warszawa Centrum Nauki Kopernik CNK – Hakaton Sparks Medycyna – Problemy medycyny prenatalnej
Fot. Adam Kozak