Głównym celem projektu „Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in Vivo” (iTE) jest opracowanie nowatorskiej metody regeneracji dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych opartej o zastosowanie rusztowań oraz inżynierii tkankowej in vivo.

W metodzie tej, w pierwszym etapie po usunięciu guza kości w miejsce ubytku zostanie zaimplantowany nowoczesny element wypełniający ubytek (spacer) i jednocześnie uwalniający leki przeciwbakteryjne, oraz wspierający radioterapię lub chemioterapię. W tym samym czasie bioaktywne i biodegradowalne rusztowanie zostanie wszczepione w ciele pacjenta ektopowo, w obszarze wspomagającym tworzenie nowej tkanki. Po wytworzeniu in vivo nowej tkanki kostnej, spacer zostanie usunięty, a prefabrykowany płat (produkt inżynierii tkankowej) zostanie pobrany i zaimplantowany w miejscu ubytku żuchwy, zapewniając jej funkcjonalność fizjologiczną i estetyczną. Osiągnięcie celu wymaga opracowania nowoczesnego spacera, bioaktywnego rusztowania, oraz metody ich wzbogacania w czynniki bioaktywne.

Opracowane rozwiązania zostaną przebadane, zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo, na modelach małych i dużych zwierząt.

 

Projekt „Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych oknkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo” (iTE) jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED III.