Wytwarzane przez MaterialsCare w technologii druku 3D spersonalizowane szablony wykorzystywane są w szpitalach jako instrumentarium medyczne do leczenia chorych onkologicznie przy operacjach resekcji kości ze zdiagnozowanym nowotworem. Szablony przedoperacyjne dostosowane do wymiarów anatomicznych konkretnego pacjenta powstają na podstawie danych z tomografi komputerowej dostarczonej przez lekarzy. W wypadku operacji usunięcia fragmentu żuchwy i zastąpienia jej kością strzałkową pracownicy MaterialsCare projektują i wytwarzają szablony służące do przycięcia żuchwy oraz do wycięcia odpowiednich elementów zastępczych z kości strzałkowej.Konsultantem naukowym przy projektowaniu spersonalizowanych szablonów i instrumentarium medycznego dla lekarzy jest Dr n. med. Maciej Rysz (pracujący m.in dla Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Timeless – Chirurgia plastyczna).W celu lepszej komunikacji zachęcamy do kontaktu przez specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy, w którym możecie Państwo opisać dokładnie przypadek oraz oczekiwania co do wykonania usługi.