W związku z posiadaną umową dotyczącą wynajmu infrastruktury badawczej od Politechniki Warszawskiej świadczymy oprócz druku 3D usługi charakteryzacji materiałowej, m.in.:
 

  • obserwacje mikroskopowe (mikroskopia optyczna, skaningowa mikroskopia elektronowa – SEM, mikroskopia sił atomowych – AFM)
  • tomografia komputerowa oraz skanowanie 3D
  • analiza termograwimetryczna – TGA
  • skaningowa kalorymetria różnicowa – DSC
  • dynamiczna analiza mechaniczna – DMA
  • badania komórkowe (adhezja, proliferacja, cytotoksyczność)
  • oraz inne w zależności od potrzeb klienta

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z MaterialsCare oraz wspólnego składania i realizacji projektów B+R. Obszary, które szczególnie nas interesują to druk 3D, medycyna regeneracyjna oraz weterynaria. Jako spółka realizujemy projekty zarówno ze środków krajowych (NCBiR, Strategmed) jak i staramy się o dofinansowania w projektach międzynarodowych.