W kwietniu wspólnie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej braliśmy udział w „Spotkaniu z nauką” organizowanym przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku. Głównym celem tego wydarzenia jest zachęcanie młodzieży do poszerzenia swojej wiedzy. Ponadto, dzięki styczności z osobami związanymi z konkretnymi obszarami nauki takie wydarzenie pomaga w wyborze kierunku studiów.

Umieszczamy tę informację, ponieważ jednym z prelegentów był Bartłomiej Wysocki. Przybliżył uczestnikom spotkania potencjał technologii druku 3D i możliwości ich wykorzystania w medycynie regeneracyjnej.

Mamy nadzieję, że zachęcona, pełna motywacji młodzież będzie w przyszłości brać aktywny udział w rozwoju polskiej nauki.Na zdjęciu: Prezes MaterialsCare, mgr inż. Bartłomiej Wysocki w trakcie prezentacji w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku