W kwietniu wspólnie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej braliśmy udział w „Spotkaniu z nauką” organizowanym przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku. Wydarzenie miało na celu zachęcić młodzież do poszerzenia swojej wiedzy i pomóc w wyborze kierunku studiów.

Bartłomiej Wysocki był jednym z prelegentów, w trakcie spotkania opowiadał o ogromnym potencjale technologii druku 3D i możliwości ich wykorzystania w medycynie regeneracyjnej.

 

Mamy nadzieję, że zachęcona, pełna motywacji młodzież będzie brać aktywny udział w rozwoju polskiej nauki.

Na zdjęciu: Prezes MaterialsCare, mgr inż. Bartłomiej Wysocki w trakcie prezentacji w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku